windmolens blauw

Duurzaamheid

Water heeft de kracht, water is de toekomst.
Naast het gebruiken en genieten van water, willen we  er ook zorgzaam mee omgaan. Om die reden is duurzaamheid een belangrijke pijler binnen The Future is Water. Centraal staat de implementatie van een aantal Sustainable Development Goals (Unites Nations) die direct te maken hebben met water, energie en duurzaamheid. Wij zijn continue opzoek naar partners om hierin gezamenlijk met ons op te trekken.

Aandacht voor duurzaamheid

Onze evenementen bieden een platform voor verschillende initiatieven die bijdragen aan de bewustwording van duurzaamheid. Denk hierbij aan presentaties van innovaties, leerzame programma’s voor kinderen en symposia die mensen en initiatieven aan elkaar verbinden.

Duurzame evenementen

Bij de organisatie van de verschillende evenementen de aankomende jaren, staat duurzaamheid hoog op de agenda. Speerpunten hierbij zijn het gebruik van plastics, een duurzaam energieplan, circular material management, enz.

Innovaties

We werken mee aan initiatieven en innovaties. Een coachboot voor zeilers op waterstof in plaats van fossiele brandstoffen is hier een voorbeeld van. Naast duurzame innovaties helpen we bij het versnellen van innovaties in de zeilsport. Daarmee ondersteunen we de sportieve ambities van Nederland in de zeilsport, bevorderen we de belangstelling voor het zeilen en dragen we bij aan economische groei door bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van nieuwe en betere producten en diensten. Kortom: meer medailles, meer mensen de zeilsport laten beleven, én meer business.
Voor meer info kijk op sailinginnovationcentre.nl