OOT groep blauw

Breedtesport

Het Koninklijke Nederlandse Watersportverbond is al 130 jaar actief in het aanjagen van plezier vernieuwing en prestatie op het water. Het is hét platform voor ontmoeting (zeilscholen en verenigingen), opleiding en ontwikkeling op honderden plekken aan het Nederlandse water. En belangenbehartiger voor alle liefhebbers in de (recreatieve) watersport. Daarnaast is het Watersportverbond actief in het binnenhalen van grote zeilevenementen naar Nederland om met alle waterliefhebbers het plezier van het water te vieren.

Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

We ondersteunen onze verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van lastige verenigingsvraagstukken.

We maken kinderen enthousiast voor de watersport met Optimist on Tour,  hét rondreizend watersportevenement waar kinderen kennismaken met de watersport.

Wij leiden trainers, instructeurs en wedstrijdofficials op zodat de wedstrijdsport kan floreren met veel deelnemers, een sterk wedstrijdcomité en duidelijke regelgeving.

Ook maken we ons sterk voor het toegankelijk, schoon, betaalbaar en bevaarbaar houden van de 4.400 kilometer aan Nederlandse vaarwegen en onze Noordzeekust.